SP Bibice

Bibice, 25.01.2019r.

K  O  M  U  N  I  K  A  T
Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
na rok szkolny 2019/2020.

czytaj wiecej                               


        W związku z rozpoczęciem  rozbudowy  Szkoły Podstawowej w Bibicach i przekazaniem części terenu wokół szkoły  wykonawcy, tj. firmie Budopol Sp. z o.o., nastąpią utrudnienia komunikacyjne od strony głównego wjazdu na teren dużego parkingu. Wjazd ten będzie  jednocześnie  dojazdem  na  teren   budowy   i    przejazdem do bramy     w rejonie śmietnika. Prace  budowlane  będą  odbywały się   w  godzinach od 7:00 do 17:00.    Szanowni Rodzice,

                                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                                             dyrektor szkoły
                                                                                                                                            mgr Anna Górka

    Szanowni Rodzice,

     Ze względu na bezpieczeństwo bardzo proszę o zgłaszanie niezwłocznie do szkoły wszelkich zauważonych zagrożeń - gdyby się takie pojawiły- w związku z trwającą rozbudową.

                                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                                             dyrektor szkoły
                                                                                                                                            mgr Anna Górka

Szanowni Państwo,

        Zwracamy się z prośbą o parkowanie samochodów w taki sposób, aby nie blokować przejazdu.
        Za wyżej wymienione utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Beata Lipień-Łysek                                                                                  Anna Górka
Kierownik Referatu                                                                               Dyrektor Szkoły
Budownictwa i Urbanistyki                                                             

        Szanowni Rodzice! 
          Przypominam o zakazie parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to jest tylko i wyłącznie dla osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna prawnego przywożącego / odwożącego dziecko niepełnosprawne  do/ ze szkoły. Zabranione jest również parkowanie pojazdów na wysepkach rozpoczynających/kończących chodnik przy szkole oraz na powierzchniach wyłączonych z ruchu pojazdów na parkingu przy budynku szkoły. Proszę równiez nie parkować przed gimbusem, gdyż uniemożliwiacie w ten sposób Państwo punktualny wyjazd i dowóz dzieci.

                                                                                                                                           Z poważaniem
                                                                                                                                           dyrektor szkoły
                                                                                                                                          mgr Anna Górka

 

aktualności i informacje

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości
i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

 

            Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

            Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

            W roku 2018 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach odbyło się wiele wydarzeń związanych z realizacją obchodów 100. rocznicy odzyskania   przez Polskę niepodległości.

Przygotowania do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej Szkole rozpoczęły się na początku roku 2018. Pierwszy krok stanowiło utworzenie harmonogramu działań, mającego na celu uporządkowanie zgłaszanych inicjatyw.

Pierwsze wydarzenie zrealizowane w ramach obchodów odbyło się 30 kwietnia 2018 roku Uczniowie Szkoły uczcili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w formie uroczystego apelu  oraz turnieju historycznego dla klas szóstych i siódmych. Przypomnieli w nim ważne wydarzenie w 1791 roku. Dokument uchwalony 3 maja 1791 r. był pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Ta „ustawa rządowa” zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. O tym dowiedzieliśmy się z prezentacji przygotowanej przez pana Jarosława Karwackiego.

W czasie akademii można było wysłuchać patriotycznych pieśni w wykonaniu szkolnego chóru oraz recytacji utworów wielkich poetów na temat Narodu i Ojczyzny.

Na zakończenie uczniowie klas szóstych i siódmych wykazali się bardzo dobrą znajomością historii Polski z okresu zaborów. „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” - powiedział Jan Paweł II. Dlatego Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bibicach starają się poznawać dzieje swoich przodków.

Z tej samej okazji uczniowie klas 3 Szkoły Podstawowej zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym  w prosty sposób objaśnili swoim młodszym kolegom, jakie święta się zbliżają i dlaczego czcimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci na chwilę wcieliły się w rolę nauczycieli historii. Odgrywały krótkie scenki, recytowały wiersze, śpiewały patriotyczne piosenki. Na zakończenie występu zatańczyły tradycyjnego poloneza. Była to dobra lekcja historii dla najmłodszych uczniów naszej Szkoły. W tym samym czasie uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w wycieczce na kopiec Tadeusza Kościuszki. Chcieli w ten sposób uczcić to niezwykle patriotyczne wydarzeniu związane z historią Polski  i przypomnieć postać tego człowieka związanego nie tylko z wydarzenia naszego kraju ale również historią jednej z największych potęg współczesnego świata Stanów Zjednoczonych. Odwiedzili trzy wystawy pod tytułami: Kościuszko, Twierdza a miasto Kraków 1846-1918 oraz Polaków drogi do wolności.

Nie zapomnieli także  złożyć hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który został pochowany w krypcie katedry Wawelskiej.

W roku 2018 już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły brali udział w Rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Jest to akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w ramach projektu Młodzież Pamięta, przez tą inicjatywę starają się podtrzymać patriotyczne tradycje
i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Akcja ta odbywa się w dniu 3 maja. Uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne w specjalnie przeznaczonym do tego Tramwaju ,,Krakowiak’’. Uczniowie naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w iście patriotyczny nastrój, uroczyście odśpiewając Rotę, My Pierwsza Brygada czy też O mój rozmarynie. Uczestnicy
z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plan wzbudzając ogólne zainteresowanie.                                                                                                                                               

7 czerwca 2018 roku mieliśmy zaszczyt gość generała Tadeusza Bieńkowicza pseudonim „Rączy”, kawalera  orderu Virtuti Militari, kombatanta wojennego, żołnierza AK, działacza społecznego oraz prezesa Polskiego Związku Więźniów Komunizmu w Krakowie i Związku Inwalidów Wojennych - oddział w Nowej Hucie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6. Szkoły Podstawowej. Pan generał, chociaż jest w podeszłym wieku, przez dwie godziny opowiadał o akcjach zbrojnych w jakich uczestniczył. Za udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (18 stycznia 1944 r.) odznaczony został Orderem Virtuti Militari, który nasi podopieczni mogli sami zobaczyć. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali naszego gościa. To była dla nich żywa lekcja historii. Byli zaskoczeni, że mogli usłyszeć bohatera  i uczestnika II wojny światowej. Pan generał obiecał, że odwiedzi Nas w przyszłym roku i opowie o dalszych swoich losach.

Wraz z nadejściem jesieni i zbliżającym się kulminacyjnym punktem obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w naszej Szkole pojawiło się wiele ciekawych wydarzeń związanych z promocją patriotyzmu wśród uczniów.

Uczniowie klas piątych podczas zajęć z wychowawcą ułożyli „Alfabet współczesnego patriotyzmu”. Była to okazja do rozmów z uczniami na temat ich pojmowania patriotyzmu. Uczniowie ze swoimi wychowawcami próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest współczesny patriotyzm i jakie cechy powinien prezentować patriota. Podzieleni na grupy proponowali dla każdej litery alfabetu jedną  cechę patrioty. Przygotowane alfabety zostały wywieszone na klasowych drzwiach.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 9 października 2018 roku szkole odbyło się VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” zorganizowane przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze Warto”. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie była okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” uczestniczyło 36 uczniów naszej szkoły.

Listopadowe dni natchnęły wszystkich uczniów naszej Szkoły do działań plastycznych, których efektem końcowym były okna, gazetki oraz korytarze szkolne okraszone barwami narodowymi.

Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowywali plakaty upamiętniający 100. rocznicę odzyskania  niepodległości.

Nauczyciele klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej zorganizowali Gminny Konkurs Plastyczny „Bohaterskie zwierzęta podczas wojny” – komiks. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży Popularyzacja wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii. Poznawanie zwierząt pomagających podczas wojny. Propagowanie postaw patriotycznych. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.

Zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności pisania komiksu. (Pełna lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły).  

Dla starszych uczniów przygotowano konkurs plastyczny – kolaż „Niepodległa”. Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, wykazując się kreatywnością i spełniając cel, jakim było nawiązanie tematyką pracy plastycznej do odzyskania niepodległości. Dodatkowym wymogiem było wykonanie pracy techniką kolażu. Kolejnym konkursem był konkurs poetycki „Ukochana niepodległość”. Celem konkursu było upamiętnienie 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez uczczenie heroicznej postawy Polaków, walczących o wolność narodu oraz rozbudzenie postaw patriotycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Bibicach. Udział w konkursie polegał na napisaniu tekstu poetyckiego zainspirowanego wydarzeniami z okresu niewoli narodowej, podejmującego problem tożsamości, patriotyzmu i wolności. Ponadto 26 listopada 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej którego celem było m.in. promowanie literatury pięknej, pobudzanie postaw patriotycznych wśród uczniów.  W klasach 8 na lekcjach języka polskiego uczniowie przygotowywali projekt 100 wersów z „Pana Tadeusza” Adama  Mickiewicza na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali Wystawa książek i eksponatów o tematyce patriotycznej „Sięgnij po kawałek historii Polski”. Wystawa była połączona z lekcjami historii prowadzonymi przez nauczycieli biblioteki.

W październiku uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach "Czworonożni żołnierze. Zwierzęta też walczą” odbywających się w Muzeum Armii Krajowej Podczas zajęć pierwszaki miały okazję zwiedzić ekspozycję muzealną. Uczniowie dowiedzieli się jakie zwierzęta służyły w armiach świata. Dzieci poznały  historię najbardziej znanego polskiego czworonożnego żołnierza - niedźwiedzia Wojtka. Obejrzały fragment filmu i  fotografie prezentujące zwierzaki. Miesiąc póżniej uczniowie klas młodszych uczestniczyli w warsztatach, pt. „Wielki patriota” prowadzonych przez Panią Milenę Węgrzyn, pracownika Kulturoteki w Bibicach. Podczas zajęć dzieci próbowały odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jest patriota?”, „Co to jest ojczyzna?” , „Co to znaczy niepodległość?”. Uczniowie przypomnieli sobie symbole narodowe, przygotowali również plakaty pt.„Kocham Polskę”. Oprócz tego dzieci mogły zapoznać się ze zwyczajami naszej „małej ojczyzny”. Pani przybliżyła najmłodszym legendy bibickie oraz tradycje Pucheroków. Zajęcia te przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy najmłodszych uczniów naszej szkoły.

12 października 2018 r. uczniowie klas ósmych brali udział w grze miejskiej  „Śladami Legionów Polskich w Krakowie”.  Miejsca związane z tymi wydarzeniami zobaczyli uczestnicy gry miejskiej.

Spacer rozpoczęli od pałacu Pod Krzysztofory, by później ul. Jagiellońską dotrzeć do Pałacu Sztuki. Zobaczyli także: kościół i klasztor  Reformatów, kościół Kapucynów, pomnik Józefa Piłsudskiego i Czwórki Legionowej oraz Dom im. Józefa Piłsudskiego. Zatrzymali się przy kilku kamienicach na ulicach: Podwale, Piłsudskiego, Garncarskiej, Oleandry i Kadrówki. W czasie wędrówki po mieście ósmoklasiści poznawali historię Legionów, wykonując kolejne zadania z karty pracy. Uczyli się także współpracy w grupie, działania w określonym celu, skutecznego komunikowania się i orientacji w terenie. Poznawali Kraków i historię Polski. Natomiast Uczniowie klas piątych wzięli udział w lekcji muzealnej „Dziedzictwo, czyli pomysł na przyszłość”. Było to kolejne działanie podjęte w ramach szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Wizyta  w Muzeum Podgórza była dla uczestników podróżą w przeszłość. Uczniowie dowiedzieli  się, kiedy i w jakich okolicznościach na prawym brzegu Wisły powstało  piękne miasto Podgórze, jak funkcjonowało i dlaczego połączyło się z Krakowem. Przechodząc przez kolejne sale, poznając niesamowite historie, znaleźli odpowiedź na pytanie, czym jest dziedzictwo kulturowe i jak pielęgnować bogactwo tradycji i zwyczajów, by w przyszłości przekazać je następnym pokoleniom.

 Uczniowie klas 1 - 3 przystąpili do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. "Piękna Nasza Polska Cała". Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Uczniowie klasy drugich wzięli udział w akcji  „Napisz kartkę Bohaterom”. Jest to  ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma  edukować Polaków (także tych najmłodszych), bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.  

Uczniowie klasy 2 wzięli udział w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” i wykonali w grupach pracę plastyczną pt. „Nasz regionalny strój ludowy”. W ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”, w którym nasza szkoła bierze czynny udział, uczniowie klasy 1 poznali niektóre zabawy ludowe. Tradycyjne zabawy ludowe najczęściej wywodziły się ze starych obrzędów i zwyczajów. Dawniej w zabawach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi - dorośli, dzieci i młodzież. Z czasem stały się one domeną tych najmłodszych.  Przykładem może być popularna w Polsce zabawa „Jaworowi ludzie”, a także „Chodzi lisek koło drogi”. Okazało się, że zabawy ludowe są aktualne także teraz i dzieci bardzo chętnie się w nie bawią.

W świetlicy szkolnej uczniowie w tygodniu poprzedzającym obchody Święta Niepodległości uczestniczyli w zajęciach poświęconych tej tematyce. W salach świetlicowych można było usłyszeć radosny śpiew pieśni patriotycznych: ,,Wojenko, wojenko”, ,,Czerwone jabłuszko”, ,,Płynie Wisła płynie”, ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” itp. Dzieci zapoznały się z sylwetką Józefa Piłsudskiego; zostały przypomniane wiersze, legendy nawiązujące do historii powstania państwa polskiego.

W różnych grupach świetlicowych uczniowie wykonywali odświętne kotyliony z bibuły i papieru. Dzieci z klas drugich zastanawiali się wspólnie razem nad kodeksem postaw patriotycznych. Pomysły zostały uporządkowane w formie plakatu. W salach świetlicowych i na korytarzach dominował biało-czerwony kolor z pięknie wykonanymi pracami dzieci, który długi czas będzie nam wszystkim przypominać o tych ważnych w tym roku obchodach Święta Niepodległości. W listopadzie chętni uczniowie klas czwartych zaprezentowali na zajęciach przyrody niezwykłą prognozę pogody - „Patriotyczną prognozę pogody”. Przed wystąpieniem uczniowie wykonali biało - czerwoną mapę Polski, zaznaczyli wybrane miasta Polski i opowiedzieli o zbliżającej się (niekiedy wymarzonej) prognozie pogody dla Polski. Poziom wystąpień był bardzo wysoki. Wszyscy uczniowie otrzymali najwyższą ocenę, a my dodatkowo przekonaliśmy się, jak ciekawym zawodem może być prezenter pogody.

W dniu 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez panią: Danutę Pardiak wprowadził młodzież szkolną w klimat historii Rzeczypospolitej, która po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy i Świata. Recytacja utworów poetyckich, przedstawiających sylwetki zasłużonych dla wolności ojczyzny Polaków, dekoracja alegorycznie ukazująca wolność w postaci wielu gołębi upiętych w sposób przypominający lot w górę i gra uczniów, dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń i wyzwoliła pozytywne emocje. Występujący w ciekawy sposób przywoływali słowa hymnu narodowego i odsłaniali przy tym sylwetki legionistów i ich wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwrócili uwagę na spuściznę historyczną wodza Tadeusza Kościuszki, podziwianą po dzień dzisiejszy w Krakowie i okolicy. Była też doskonała okazja do przypomnienia pięknych, polskich pieśni legionowych i patriotycznych. Ich teksty przygotował w prezentacji multimedialnej, ukazującej się w trakcie przedstawienia, pan Krzysztof Lepiarczyk. W trakcie występu pojawiało się cyklicznie: Patriotyczne karaoke. Było to znak, aby młodzież włączyła się do śpiewania. Sala gimnastyczna tętniła patriotyczna pieśnią! Dzięki pięknej scenografii – symbolice historycznej związanej z odzyskaniem wolności przez Polaków, ofiarnością i życiem oddanym za ojczyznę oraz ciekawej narracji prowadzących, przygotowanym na tę uroczystość, można było poczuć klimat wyzwolenia i radości, które towarzyszą Polakom co roku w czasie tego święta. Całości występu uczniów z klas III gimnazjum dopełnił taniec z flagą, który wykonały dziewczynki z kl. 8 c.  W ramach obchodów Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły przygotowali tematyczne gazetki ścienne w salach lekcyjnych. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty przed popiersiem patrona naszej szkoły, Stanisława Wyspiańskiego, dla upamiętnienia jego działalności artystycznej, która przypadła też na czas zaborów, a potem narodzin wolnej Polski, w której jego twórczość została doceniona. Każda klasa wykonała dekoracje w postaci kotylionów, flag i elementów w biało – czerwonych kolorach, które zdobią korytarze na każdym piętrze naszej szkoły. Narodowe święta są dobrą okazją do pogłębiania patriotyzmu. Służące temu celowi różne działania - dydaktyczne i artystyczne - uzupełniają wiedzę o wybitnych Polakach i wydarzeniach z historii Rzeczypospolitej Polskiej.

9 listopada uczniowie z klas młodszych spotykali się na akademii z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności. Każdy uczeń miał zrobiony przez siebie biało-czerwony kotylion, powiewały również flagi Polski. Wiersze o Ojczyźnie pięknie recytowały dzieci z klas 2 „a” i 2 „b”, a wszyscy uczniowie śpiewali patriotyczne pieśni, hymn Polski i hymn szkoły.

By upamiętnić tak doniosłą rocznicę nasi uczniowie wraz z nauczycielami stworzyli żywą mapę Polski…

...a także posadzili dęba czerwonego, który choć dziś mały i niepozory, w przyszłości będzie symbolem obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła wzięła także u dział w wydarzeniu  „9 listopada zaśpiewam hymn w szkole” zorganizowanym przez Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 roku
o godzinie 11:11.

 

11 listopada 2018r. już  po raz trzeci uczniowie naszej szkoły brali udział w Rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Jest to akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, w ramach projektu Młodzież Pamięta. Młodzież przez tę inicjatywę stara się podtrzymywać patriotyczne tradycje i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w dniu 11 listopada odbyło się w specjalnie przeznaczonym do tego Tramwaju „Krakowiak”. Uczniowie  z naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w iście patriotyczny nastrój. Pasażerowie z entuzjazmem przyłączyli się do wspólnego  śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plant wzbudzając ogólne zainteresowanie. Prosto z Tramwaju Patriotycznego uczniowie z klas 4-8 i klas gimnazjalnych pod opieką p. Magdaleny Gazdy, p. Małgorzaty Pilch, p. Beaty Pieńkowskiej, p. Anny Sawczuk oraz p. Krzysztofa Lepiarczyka wzięli  udział w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Piosenki na wszelki wypadek”. Wraz ze zgromadzoną na Rynku Głównym publicznością wspólnie zaśpiewali „Ale to już było”, „Tylko we Lwowie”, „Przybyli ułani”, „Dalej wesoło”. To jednak nie był  koniec naszych występów. Przed godziną 18:00 dotarli do naszej społeczności p. dyrektor Anna Górka, uczniowie klas pierwszych i trzecich wraz z Rodzicami oraz  nauczyciele p. Renata Kwietniowska i p. Dorota Wesołowska, aby wziąć udział w 70 Krakowskiej  Lekcji Śpiewania pod hasłem „Radosna Niepodległości” i zaśpiewać „Pałacyk Michla”. Koncert prowadził Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański. Publiczność zgromadzona na Rynku wraz z artystami Loch Camelot gromkimi brawami nagrodziła uczniów za wspaniały występ. Wspólne śpiewanie 11 listopada na Rynku to prawdziwa lekcja patriotyzmu dla każdego z nas.

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości nasi nauczyciele współpracowali także z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Współpraca polegała na przygotowaniu przez p. Lidię Janikowską, p. Martę Nazimek –Kolano oraz p. Annę Bieliszczuk dekoracji na konferencję „Nauczyciele dla Niepodległej”, która odbyła się 15 listopada 2018 roku.

Konferencja odbyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciele także uczestniczyli w konferencji, w trakcie której odbyły się wykłady okolicznościowe na temat misji społecznej nauczycielstwa polskiego, jego roli w odzyskaniu niepodległości, a także rozwoju edukacji na ziemiach polskich w XX wieku. Wykład przeprowadzili m.in. Profesor Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas gali wręczono medale i odznaczenia. Krzyż Niepodległości z Gwiazdą z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Pozostałe wydarzenia związane z obchodami Niepodległej to „100 km na 100 lat” oraz kartka dla Powstańca.

Uwieńczeniem Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego jest zdobycie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” wydanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Koordynatorem Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w roku szkolnym 2017/2018 – 2018/2019 była mgr Marta Nazimek - Kolano.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach pragnie podziękować wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie
i wkład pracy włożony w organizację wydarzeń związanych z Obchodami Odzyskania Niepodległości.

,W KRAINIE ZDROWIA” - program autorski

,W KRAINIE ZDROWIA” - program autorski

,W KRAINIE ZDROWIA” - program autorski

Czytaj całość
Uczniowie z Bibic Uczniowie z Bibic … z dramatu Wyspiańskiego do Muzeum Narodowego

W Muzeum Narodowym w Krakowie od 2017 r. można obejrzeć wystawę „Wyspiański”, od stycznia 20...

TYDZIEŃ PROFILAKT TYDZIEŃ PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ INTERNETOWYCH

Głównym celem Tygodnia profilaktyki zagrożeń internetowych jest inicjowanie i propagowanie dzia...

Wyniki konkursu pr Wyniki konkursu przyrodniczego ,,Śladami zwierząt”

Wyniki konkursu przyrodniczego ,,Śladami zwierząt”...

Filmy przygotowane Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty....

Oxford Project Com Oxford Project Competition 2019

Zapraszamy uczniów klas szóstych do udziału w konkursie na projekt w języku angielskim, organiz...

List dotyczący pr List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

Uczniowie z pięciu województw właśnie rozpoczęli ferie zimowe. W kolejnych tygodniach z zasłu...

Ferie tuż, tuż Ferie tuż, tuż …

Już od soboty 28 stycznia 2017 r. rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie....

Warsztaty "Bezpiec Warsztaty

W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży 10. 01. 02019 r. w naszej szkole zo...

Święto Patrona - Święto Patrona - Stanisława Wyspiańskiego

W dniu 11 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach odbyła się akademia, która wpisała ...

Ślubowanie klas p Ślubowanie klas pierwszych

„Ślubujemy dziś z ochotą wyjątkową być wspólnotą!”...

Sportowy Turniej M Sportowy Turniej Mikołajkowo-Świąteczny

Sportowy Turniej Mikołajkowo-Świąteczny...

„Jestem wyjątko „Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Zuza

„Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Zuza...

ZEBRANIE Z RODZICA ZEBRANIE Z RODZICAMI 08,09,10.01.2019R

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas 1 - 8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum do udzia...

Informacje o egzam Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty....

Święta, Święta Święta, Święta i po Świętach…

Od początku grudnia w świetlicy szkolnej panowała twórcza i świąteczna atmosfera. Dzieci pozn...

Akcja w świetlicy Akcja w świetlicy pt. „Tornistry na wagę”

Akcja w świetlicy pt. „Tornistry na wagę”....

„ Jestem wyjątk „ Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy”- Majka

„ Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy”- Majka...

„Jestem wyjątko „Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Tymek

„Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Tymek...

Świąteczne warsz Świąteczne warsztaty cukiernicze w klasie 1 e

Świąteczne warsztaty cukiernicze w klasie 1 e...

Świąteczna atmos Świąteczna atmosfera w klasie 1 e

Świąteczna atmosfera w klasie 1 e...

Rozstrzygnięcie S Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt. „Ukochana niepodległość”

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt. „Ukochana niepodległość”...

MIĘDZYNARODOWY PR MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"....

5d w Domu Opieki S 5d w Domu Opieki Społecznej

18 grudnia 2018r. Klasa 5d odwiedziła podopiecznych Domu Opieki Społecznej przy ul.Kluzeka w Krako...

Akcja Paka dla zwi Akcja Paka dla zwierzaka zakończona!!!

Akcja Paka dla zwierzaka zakończona!!!...

Pomoc dla hospicju Pomoc dla hospicjum

„Miłość nas rozumie” – to motto Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera...

Mikołaj u pierwsz Mikołaj u pierwszaków

Co roku wszyscy z niecierpliwością oczekują na przybycie Mikołaja. Tak też było i tego roku, a...

Gminny konkurs "Gr Gminny konkurs

Zapraszamy chętnych uczniów klas 6,7 i 8 publicznych szkół podstawowych...

Przerwa świątecz Przerwa świąteczna 23.12.2018r. - 31.12.2018r.

W związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną od 23.12.2018r. do 31.12.2018r. pros...

ZMIANA ROZKŁADU J ZMIANA ROZKŁADU JAZDY BUSA W DNIACH 18, 19, 20.12.2018 R. PODCZAS PRÓBNYCH EGZAMINÓW KLAS 8 SP.

Z powodu przeprowadzanych próbnych egzaminów klas ósmych szkoły podstawowej w dniach 18, 19, 20...

Mikołajki w klasi Mikołajki w klasie 2 „b”

Mikołajki w klasie 2 „b”...

ORGANIZACJA W DNIA ORGANIZACJA W DNIACH 18,19,20.12.2018 R. PODCZAS PRÓBNEGO EGZAMINU KLAS ósmych

Zmiana organizacji pracy szkoły z uwagi na próbne egzaminy ósmoklasisty....

Czytaj więcej

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości
i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

 

            Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

            Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

            W roku 2018 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach odbyło się wiele wydarzeń związanych z realizacją obchodów 100. rocznicy odzyskania   przez Polskę niepodległości.

Przygotowania do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej Szkole rozpoczęły się na początku roku 2018. Pierwszy krok stanowiło utworzenie harmonogramu działań, mającego na celu uporządkowanie zgłaszanych inicjatyw.

Pierwsze wydarzenie zrealizowane w ramach obchodów odbyło się 30 kwietnia 2018 roku Uczniowie Szkoły uczcili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w formie uroczystego apelu  oraz turnieju historycznego dla klas szóstych i siódmych. Przypomnieli w nim ważne wydarzenie w 1791 roku. Dokument uchwalony 3 maja 1791 r. był pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Ta „ustawa rządowa” zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. O tym dowiedzieliśmy się z prezentacji przygotowanej przez pana Jarosława Karwackiego.

W czasie akademii można było wysłuchać patriotycznych pieśni w wykonaniu szkolnego chóru oraz recytacji utworów wielkich poetów na temat Narodu i Ojczyzny.

Na zakończenie uczniowie klas szóstych i siódmych wykazali się bardzo dobrą znajomością historii Polski z okresu zaborów. „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” - powiedział Jan Paweł II. Dlatego Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bibicach starają się poznawać dzieje swoich przodków.

Z tej samej okazji uczniowie klas 3 Szkoły Podstawowej zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym  w prosty sposób objaśnili swoim młodszym kolegom, jakie święta się zbliżają i dlaczego czcimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci na chwilę wcieliły się w rolę nauczycieli historii. Odgrywały krótkie scenki, recytowały wiersze, śpiewały patriotyczne piosenki. Na zakończenie występu zatańczyły tradycyjnego poloneza. Była to dobra lekcja historii dla najmłodszych uczniów naszej Szkoły. W tym samym czasie uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w wycieczce na kopiec Tadeusza Kościuszki. Chcieli w ten sposób uczcić to niezwykle patriotyczne wydarzeniu związane z historią Polski  i przypomnieć postać tego człowieka związanego nie tylko z wydarzenia naszego kraju ale również historią jednej z największych potęg współczesnego świata Stanów Zjednoczonych. Odwiedzili trzy wystawy pod tytułami: Kościuszko, Twierdza a miasto Kraków 1846-1918 oraz Polaków drogi do wolności.

Nie zapomnieli także  złożyć hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który został pochowany w krypcie katedry Wawelskiej.

W roku 2018 już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły brali udział w Rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Jest to akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w ramach projektu Młodzież Pamięta, przez tą inicjatywę starają się podtrzymać patriotyczne tradycje
i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Akcja ta odbywa się w dniu 3 maja. Uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne w specjalnie przeznaczonym do tego Tramwaju ,,Krakowiak’’. Uczniowie naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w iście patriotyczny nastrój, uroczyście odśpiewając Rotę, My Pierwsza Brygada czy też O mój rozmarynie. Uczestnicy
z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plan wzbudzając ogólne zainteresowanie.                                                                                                                                               

7 czerwca 2018 roku mieliśmy zaszczyt gość generała Tadeusza Bieńkowicza pseudonim „Rączy”, kawalera  orderu Virtuti Militari, kombatanta wojennego, żołnierza AK, działacza społecznego oraz prezesa Polskiego Związku Więźniów Komunizmu w Krakowie i Związku Inwalidów Wojennych - oddział w Nowej Hucie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6. Szkoły Podstawowej. Pan generał, chociaż jest w podeszłym wieku, przez dwie godziny opowiadał o akcjach zbrojnych w jakich uczestniczył. Za udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (18 stycznia 1944 r.) odznaczony został Orderem Virtuti Militari, który nasi podopieczni mogli sami zobaczyć. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali naszego gościa. To była dla nich żywa lekcja historii. Byli zaskoczeni, że mogli usłyszeć bohatera  i uczestnika II wojny światowej. Pan generał obiecał, że odwiedzi Nas w przyszłym roku i opowie o dalszych swoich losach.

Wraz z nadejściem jesieni i zbliżającym się kulminacyjnym punktem obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w naszej Szkole pojawiło się wiele ciekawych wydarzeń związanych z promocją patriotyzmu wśród uczniów.

Uczniowie klas piątych podczas zajęć z wychowawcą ułożyli „Alfabet współczesnego patriotyzmu”. Była to okazja do rozmów z uczniami na temat ich pojmowania patriotyzmu. Uczniowie ze swoimi wychowawcami próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest współczesny patriotyzm i jakie cechy powinien prezentować patriota. Podzieleni na grupy proponowali dla każdej litery alfabetu jedną  cechę patrioty. Przygotowane alfabety zostały wywieszone na klasowych drzwiach.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 9 października 2018 roku szkole odbyło się VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” zorganizowane przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze Warto”. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie była okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” uczestniczyło 36 uczniów naszej szkoły.

Listopadowe dni natchnęły wszystkich uczniów naszej Szkoły do działań plastycznych, których efektem końcowym były okna, gazetki oraz korytarze szkolne okraszone barwami narodowymi.

Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowywali plakaty upamiętniający 100. rocznicę odzyskania  niepodległości.

Nauczyciele klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej zorganizowali Gminny Konkurs Plastyczny „Bohaterskie zwierzęta podczas wojny” – komiks. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży Popularyzacja wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii. Poznawanie zwierząt pomagających podczas wojny. Propagowanie postaw patriotycznych. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.

Zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności pisania komiksu. (Pełna lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły).  

Dla starszych uczniów przygotowano konkurs plastyczny – kolaż „Niepodległa”. Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, wykazując się kreatywnością i spełniając cel, jakim było nawiązanie tematyką pracy plastycznej do odzyskania niepodległości. Dodatkowym wymogiem było wykonanie pracy techniką kolażu. Kolejnym konkursem był konkurs poetycki „Ukochana niepodległość”. Celem konkursu było upamiętnienie 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez uczczenie heroicznej postawy Polaków, walczących o wolność narodu oraz rozbudzenie postaw patriotycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Bibicach. Udział w konkursie polegał na napisaniu tekstu poetyckiego zainspirowanego wydarzeniami z okresu niewoli narodowej, podejmującego problem tożsamości, patriotyzmu i wolności. Ponadto 26 listopada 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej którego celem było m.in. promowanie literatury pięknej, pobudzanie postaw patriotycznych wśród uczniów.  W klasach 8 na lekcjach języka polskiego uczniowie przygotowywali projekt 100 wersów z „Pana Tadeusza” Adama  Mickiewicza na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali Wystawa książek i eksponatów o tematyce patriotycznej „Sięgnij po kawałek historii Polski”. Wystawa była połączona z lekcjami historii prowadzonymi przez nauczycieli biblioteki.

W październiku uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach "Czworonożni żołnierze. Zwierzęta też walczą” odbywających się w Muzeum Armii Krajowej Podczas zajęć pierwszaki miały okazję zwiedzić ekspozycję muzealną. Uczniowie dowiedzieli się jakie zwierzęta służyły w armiach świata. Dzieci poznały  historię najbardziej znanego polskiego czworonożnego żołnierza - niedźwiedzia Wojtka. Obejrzały fragment filmu i  fotografie prezentujące zwierzaki. Miesiąc póżniej uczniowie klas młodszych uczestniczyli w warsztatach, pt. „Wielki patriota” prowadzonych przez Panią Milenę Węgrzyn, pracownika Kulturoteki w Bibicach. Podczas zajęć dzieci próbowały odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jest patriota?”, „Co to jest ojczyzna?” , „Co to znaczy niepodległość?”. Uczniowie przypomnieli sobie symbole narodowe, przygotowali również plakaty pt.„Kocham Polskę”. Oprócz tego dzieci mogły zapoznać się ze zwyczajami naszej „małej ojczyzny”. Pani przybliżyła najmłodszym legendy bibickie oraz tradycje Pucheroków. Zajęcia te przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy najmłodszych uczniów naszej szkoły.

12 października 2018 r. uczniowie klas ósmych brali udział w grze miejskiej  „Śladami Legionów Polskich w Krakowie”.  Miejsca związane z tymi wydarzeniami zobaczyli uczestnicy gry miejskiej.

Spacer rozpoczęli od pałacu Pod Krzysztofory, by później ul. Jagiellońską dotrzeć do Pałacu Sztuki. Zobaczyli także: kościół i klasztor  Reformatów, kościół Kapucynów, pomnik Józefa Piłsudskiego i Czwórki Legionowej oraz Dom im. Józefa Piłsudskiego. Zatrzymali się przy kilku kamienicach na ulicach: Podwale, Piłsudskiego, Garncarskiej, Oleandry i Kadrówki. W czasie wędrówki po mieście ósmoklasiści poznawali historię Legionów, wykonując kolejne zadania z karty pracy. Uczyli się także współpracy w grupie, działania w określonym celu, skutecznego komunikowania się i orientacji w terenie. Poznawali Kraków i historię Polski. Natomiast Uczniowie klas piątych wzięli udział w lekcji muzealnej „Dziedzictwo, czyli pomysł na przyszłość”. Było to kolejne działanie podjęte w ramach szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Wizyta  w Muzeum Podgórza była dla uczestników podróżą w przeszłość. Uczniowie dowiedzieli  się, kiedy i w jakich okolicznościach na prawym brzegu Wisły powstało  piękne miasto Podgórze, jak funkcjonowało i dlaczego połączyło się z Krakowem. Przechodząc przez kolejne sale, poznając niesamowite historie, znaleźli odpowiedź na pytanie, czym jest dziedzictwo kulturowe i jak pielęgnować bogactwo tradycji i zwyczajów, by w przyszłości przekazać je następnym pokoleniom.

 Uczniowie klas 1 - 3 przystąpili do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. "Piękna Nasza Polska Cała". Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Uczniowie klasy drugich wzięli udział w akcji  „Napisz kartkę Bohaterom”. Jest to  ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma  edukować Polaków (także tych najmłodszych), bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.  

Uczniowie klasy 2 wzięli udział w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” i wykonali w grupach pracę plastyczną pt. „Nasz regionalny strój ludowy”. W ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”, w którym nasza szkoła bierze czynny udział, uczniowie klasy 1 poznali niektóre zabawy ludowe. Tradycyjne zabawy ludowe najczęściej wywodziły się ze starych obrzędów i zwyczajów. Dawniej w zabawach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi - dorośli, dzieci i młodzież. Z czasem stały się one domeną tych najmłodszych.  Przykładem może być popularna w Polsce zabawa „Jaworowi ludzie”, a także „Chodzi lisek koło drogi”. Okazało się, że zabawy ludowe są aktualne także teraz i dzieci bardzo chętnie się w nie bawią.

W świetlicy szkolnej uczniowie w tygodniu poprzedzającym obchody Święta Niepodległości uczestniczyli w zajęciach poświęconych tej tematyce. W salach świetlicowych można było usłyszeć radosny śpiew pieśni patriotycznych: ,,Wojenko, wojenko”, ,,Czerwone jabłuszko”, ,,Płynie Wisła płynie”, ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” itp. Dzieci zapoznały się z sylwetką Józefa Piłsudskiego; zostały przypomniane wiersze, legendy nawiązujące do historii powstania państwa polskiego.

W różnych grupach świetlicowych uczniowie wykonywali odświętne kotyliony z bibuły i papieru. Dzieci z klas drugich zastanawiali się wspólnie razem nad kodeksem postaw patriotycznych. Pomysły zostały uporządkowane w formie plakatu. W salach świetlicowych i na korytarzach dominował biało-czerwony kolor z pięknie wykonanymi pracami dzieci, który długi czas będzie nam wszystkim przypominać o tych ważnych w tym roku obchodach Święta Niepodległości. W listopadzie chętni uczniowie klas czwartych zaprezentowali na zajęciach przyrody niezwykłą prognozę pogody - „Patriotyczną prognozę pogody”. Przed wystąpieniem uczniowie wykonali biało - czerwoną mapę Polski, zaznaczyli wybrane miasta Polski i opowiedzieli o zbliżającej się (niekiedy wymarzonej) prognozie pogody dla Polski. Poziom wystąpień był bardzo wysoki. Wszyscy uczniowie otrzymali najwyższą ocenę, a my dodatkowo przekonaliśmy się, jak ciekawym zawodem może być prezenter pogody.

W dniu 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez panią: Danutę Pardiak wprowadził młodzież szkolną w klimat historii Rzeczypospolitej, która po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy i Świata. Recytacja utworów poetyckich, przedstawiających sylwetki zasłużonych dla wolności ojczyzny Polaków, dekoracja alegorycznie ukazująca wolność w postaci wielu gołębi upiętych w sposób przypominający lot w górę i gra uczniów, dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń i wyzwoliła pozytywne emocje. Występujący w ciekawy sposób przywoływali słowa hymnu narodowego i odsłaniali przy tym sylwetki legionistów i ich wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwrócili uwagę na spuściznę historyczną wodza Tadeusza Kościuszki, podziwianą po dzień dzisiejszy w Krakowie i okolicy. Była też doskonała okazja do przypomnienia pięknych, polskich pieśni legionowych i patriotycznych. Ich teksty przygotował w prezentacji multimedialnej, ukazującej się w trakcie przedstawienia, pan Krzysztof Lepiarczyk. W trakcie występu pojawiało się cyklicznie: Patriotyczne karaoke. Było to znak, aby młodzież włączyła się do śpiewania. Sala gimnastyczna tętniła patriotyczna pieśnią! Dzięki pięknej scenografii – symbolice historycznej związanej z odzyskaniem wolności przez Polaków, ofiarnością i życiem oddanym za ojczyznę oraz ciekawej narracji prowadzących, przygotowanym na tę uroczystość, można było poczuć klimat wyzwolenia i radości, które towarzyszą Polakom co roku w czasie tego święta. Całości występu uczniów z klas III gimnazjum dopełnił taniec z flagą, który wykonały dziewczynki z kl. 8 c.  W ramach obchodów Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły przygotowali tematyczne gazetki ścienne w salach lekcyjnych. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty przed popiersiem patrona naszej szkoły, Stanisława Wyspiańskiego, dla upamiętnienia jego działalności artystycznej, która przypadła też na czas zaborów, a potem narodzin wolnej Polski, w której jego twórczość została doceniona. Każda klasa wykonała dekoracje w postaci kotylionów, flag i elementów w biało – czerwonych kolorach, które zdobią korytarze na każdym piętrze naszej szkoły. Narodowe święta są dobrą okazją do pogłębiania patriotyzmu. Służące temu celowi różne działania - dydaktyczne i artystyczne - uzupełniają wiedzę o wybitnych Polakach i wydarzeniach z historii Rzeczypospolitej Polskiej.

9 listopada uczniowie z klas młodszych spotykali się na akademii z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności. Każdy uczeń miał zrobiony przez siebie biało-czerwony kotylion, powiewały również flagi Polski. Wiersze o Ojczyźnie pięknie recytowały dzieci z klas 2 „a” i 2 „b”, a wszyscy uczniowie śpiewali patriotyczne pieśni, hymn Polski i hymn szkoły.

By upamiętnić tak doniosłą rocznicę nasi uczniowie wraz z nauczycielami stworzyli żywą mapę Polski…

...a także posadzili dęba czerwonego, który choć dziś mały i niepozory, w przyszłości będzie symbolem obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła wzięła także u dział w wydarzeniu  „9 listopada zaśpiewam hymn w szkole” zorganizowanym przez Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 roku
o godzinie 11:11.

 

11 listopada 2018r. już  po raz trzeci uczniowie naszej szkoły brali udział w Rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Jest to akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, w ramach projektu Młodzież Pamięta. Młodzież przez tę inicjatywę stara się podtrzymywać patriotyczne tradycje i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w dniu 11 listopada odbyło się w specjalnie przeznaczonym do tego Tramwaju „Krakowiak”. Uczniowie  z naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w iście patriotyczny nastrój. Pasażerowie z entuzjazmem przyłączyli się do wspólnego  śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plant wzbudzając ogólne zainteresowanie. Prosto z Tramwaju Patriotycznego uczniowie z klas 4-8 i klas gimnazjalnych pod opieką p. Magdaleny Gazdy, p. Małgorzaty Pilch, p. Beaty Pieńkowskiej, p. Anny Sawczuk oraz p. Krzysztofa Lepiarczyka wzięli  udział w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Piosenki na wszelki wypadek”. Wraz ze zgromadzoną na Rynku Głównym publicznością wspólnie zaśpiewali „Ale to już było”, „Tylko we Lwowie”, „Przybyli ułani”, „Dalej wesoło”. To jednak nie był  koniec naszych występów. Przed godziną 18:00 dotarli do naszej społeczności p. dyrektor Anna Górka, uczniowie klas pierwszych i trzecich wraz z Rodzicami oraz  nauczyciele p. Renata Kwietniowska i p. Dorota Wesołowska, aby wziąć udział w 70 Krakowskiej  Lekcji Śpiewania pod hasłem „Radosna Niepodległości” i zaśpiewać „Pałacyk Michla”. Koncert prowadził Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański. Publiczność zgromadzona na Rynku wraz z artystami Loch Camelot gromkimi brawami nagrodziła uczniów za wspaniały występ. Wspólne śpiewanie 11 listopada na Rynku to prawdziwa lekcja patriotyzmu dla każdego z nas.

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości nasi nauczyciele współpracowali także z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Współpraca polegała na przygotowaniu przez p. Lidię Janikowską, p. Martę Nazimek –Kolano oraz p. Annę Bieliszczuk dekoracji na konferencję „Nauczyciele dla Niepodległej”, która odbyła się 15 listopada 2018 roku.

Konferencja odbyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciele także uczestniczyli w konferencji, w trakcie której odbyły się wykłady okolicznościowe na temat misji społecznej nauczycielstwa polskiego, jego roli w odzyskaniu niepodległości, a także rozwoju edukacji na ziemiach polskich w XX wieku. Wykład przeprowadzili m.in. Profesor Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas gali wręczono medale i odznaczenia. Krzyż Niepodległości z Gwiazdą z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Pozostałe wydarzenia związane z obchodami Niepodległej to „100 km na 100 lat” oraz kartka dla Powstańca.

Uwieńczeniem Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego jest zdobycie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” wydanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Koordynatorem Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w roku szkolnym 2017/2018 – 2018/2019 była mgr Marta Nazimek - Kolano.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach pragnie podziękować wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie
i wkład pracy włożony w organizację wydarzeń związanych z Obchodami Odzyskania Niepodległości.

,W KRAINIE ZDROWIA” - program autorski

,W KRAINIE ZDROWIA” - program autorski

,W KRAINIE ZDROWIA” - program autorski

Czytaj całość
Uczniowie z Bibic Uczniowie z Bibic … z dramatu Wyspiańskiego do Muzeum Narodowego

W Muzeum Narodowym w Krakowie od 2017 r. można obejrzeć wystawę „Wyspiański”, od stycznia 20...

TYDZIEŃ PROFILAKT TYDZIEŃ PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ INTERNETOWYCH

Głównym celem Tygodnia profilaktyki zagrożeń internetowych jest inicjowanie i propagowanie dzia...

Wyniki konkursu pr Wyniki konkursu przyrodniczego ,,Śladami zwierząt”

Wyniki konkursu przyrodniczego ,,Śladami zwierząt”...

Filmy przygotowane Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty....

Oxford Project Com Oxford Project Competition 2019

Zapraszamy uczniów klas szóstych do udziału w konkursie na projekt w języku angielskim, organiz...

List dotyczący pr List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

Uczniowie z pięciu województw właśnie rozpoczęli ferie zimowe. W kolejnych tygodniach z zasłu...

Ferie tuż, tuż Ferie tuż, tuż …

Już od soboty 28 stycznia 2017 r. rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie....

Warsztaty "Bezpiec Warsztaty

W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży 10. 01. 02019 r. w naszej szkole zo...

Święto Patrona - Święto Patrona - Stanisława Wyspiańskiego

W dniu 11 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach odbyła się akademia, która wpisała ...

Ślubowanie klas p Ślubowanie klas pierwszych

„Ślubujemy dziś z ochotą wyjątkową być wspólnotą!”...

Sportowy Turniej M Sportowy Turniej Mikołajkowo-Świąteczny

Sportowy Turniej Mikołajkowo-Świąteczny...

„Jestem wyjątko „Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Zuza

„Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Zuza...

ZEBRANIE Z RODZICA ZEBRANIE Z RODZICAMI 08,09,10.01.2019R

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas 1 - 8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum do udzia...

Informacje o egzam Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty....

Święta, Święta Święta, Święta i po Świętach…

Od początku grudnia w świetlicy szkolnej panowała twórcza i świąteczna atmosfera. Dzieci pozn...

Akcja w świetlicy Akcja w świetlicy pt. „Tornistry na wagę”

Akcja w świetlicy pt. „Tornistry na wagę”....

„ Jestem wyjątk „ Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy”- Majka

„ Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy”- Majka...

„Jestem wyjątko „Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Tymek

„Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy” w klasie 3c – Tymek...

Świąteczne warsz Świąteczne warsztaty cukiernicze w klasie 1 e

Świąteczne warsztaty cukiernicze w klasie 1 e...

Świąteczna atmos Świąteczna atmosfera w klasie 1 e

Świąteczna atmosfera w klasie 1 e...

Rozstrzygnięcie S Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt. „Ukochana niepodległość”

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt. „Ukochana niepodległość”...

MIĘDZYNARODOWY PR MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"....

5d w Domu Opieki S 5d w Domu Opieki Społecznej

18 grudnia 2018r. Klasa 5d odwiedziła podopiecznych Domu Opieki Społecznej przy ul.Kluzeka w Krako...

Akcja Paka dla zwi Akcja Paka dla zwierzaka zakończona!!!

Akcja Paka dla zwierzaka zakończona!!!...

Pomoc dla hospicju Pomoc dla hospicjum

„Miłość nas rozumie” – to motto Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera...

Mikołaj u pierwsz Mikołaj u pierwszaków

Co roku wszyscy z niecierpliwością oczekują na przybycie Mikołaja. Tak też było i tego roku, a...

Gminny konkurs "Gr Gminny konkurs

Zapraszamy chętnych uczniów klas 6,7 i 8 publicznych szkół podstawowych...

Przerwa świątecz Przerwa świąteczna 23.12.2018r. - 31.12.2018r.

W związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną od 23.12.2018r. do 31.12.2018r. pros...

ZMIANA ROZKŁADU J ZMIANA ROZKŁADU JAZDY BUSA W DNIACH 18, 19, 20.12.2018 R. PODCZAS PRÓBNYCH EGZAMINÓW KLAS 8 SP.

Z powodu przeprowadzanych próbnych egzaminów klas ósmych szkoły podstawowej w dniach 18, 19, 20...

Mikołajki w klasi Mikołajki w klasie 2 „b”

Mikołajki w klasie 2 „b”...

ORGANIZACJA W DNIA ORGANIZACJA W DNIACH 18,19,20.12.2018 R. PODCZAS PRÓBNEGO EGZAMINU KLAS ósmych

Zmiana organizacji pracy szkoły z uwagi na próbne egzaminy ósmoklasisty....

Czytaj więcej

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości
i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

 

            Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

            Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości i pamięci o ważnych dla Polski wydarzeniach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

            W roku 2018 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach odbyło się wiele wydarzeń związanych z realizacją obchodów 100. rocznicy odzyskania   przez Polskę niepodległości.

Przygotowania do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej Szkole rozpoczęły się na początku roku 2018. Pierwszy krok stanowiło utworzenie harmonogramu działań, mającego na celu uporządkowanie zgłaszanych inicjatyw.

Pierwsze wydarzenie zrealizowane w ramach obchodów odbyło się 30 kwietnia 2018 roku Uczniowie Szkoły uczcili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w formie uroczystego apelu  oraz turnieju historycznego dla klas szóstych i siódmych. Przypomnieli w nim ważne wydarzenie w 1791 roku. Dokument uchwalony 3 maja 1791 r. był pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Ta „ustawa rządowa” zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. O tym dowiedzieliśmy się z prezentacji przygotowanej przez pana Jarosława Karwackiego.

W czasie akademii można było wysłuchać patriotycznych pieśni w wykonaniu szkolnego chóru oraz recytacji utworów wielkich poetów na temat Narodu i Ojczyzny.

Na zakończenie uczniowie klas szóstych i siódmych wykazali się bardzo dobrą znajomością historii Polski z okresu zaborów. „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” - powiedział Jan Paweł II. Dlatego Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bibicach starają się poznawać dzieje swoich przodków.

Z tej samej okazji uczniowie klas 3 Szkoły Podstawowej zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym  w prosty sposób objaśnili swoim młodszym kolegom, jakie święta się zbliżają i dlaczego czcimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci na chwilę wcieliły się w rolę nauczycieli historii. Odgrywały krótkie scenki, recytowały wiersze, śpiewały patriotyczne piosenki. Na zakończenie występu zatańczyły tradycyjnego poloneza. Była to dobra lekcja historii dla najmłodszych uczniów naszej Szkoły. W tym samym czasie uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w wycieczce na kopiec Tadeusza Kościuszki. Chcieli w ten sposób uczcić to niezwykle patriotyczne wydarzeniu związane z historią Polski  i przypomnieć postać tego człowieka związanego nie tylko z wydarzenia naszego kraju ale również historią jednej z największych potęg współczesnego świata Stanów Zjednoczonych. Odwiedzili trzy wystawy pod tytułami: Kościuszko, Twierdza a miasto Kraków 1846-1918 oraz Polaków drogi do wolności.

Nie zapomnieli także  złożyć hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który został pochowany w krypcie katedry Wawelskiej.

W roku 2018 już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły brali udział w Rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Jest to akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w ramach projektu Młodzież Pamięta, przez tą inicjatywę starają się podtrzymać patriotyczne tradycje
i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Akcja ta odbywa się w dniu 3 maja. Uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne w specjalnie przeznaczonym do tego Tramwaju ,,Krakowiak’’. Uczniowie naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w iście patriotyczny nastrój, uroczyście odśpiewając Rotę, My Pierwsza Brygada czy też O mój rozmarynie. Uczestnicy
z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plan wzbudzając ogólne zainteresowanie.                                                                                                                                               

7 czerwca 2018 roku mieliśmy zaszczyt gość generała Tadeusza Bieńkowicza pseudonim „Rączy”, kawalera  orderu Virtuti Militari, kombatanta wojennego, żołnierza AK, działacza społecznego oraz prezesa Polskiego Związku Więźniów Komunizmu w Krakowie i Związku Inwalidów Wojennych - oddział w Nowej Hucie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6. Szkoły Podstawowej. Pan generał, chociaż jest w podeszłym wieku, przez dwie godziny opowiadał o akcjach zbrojnych w jakich uczestniczył. Za udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (18 stycznia 1944 r.) odznaczony został Orderem Virtuti Militari, który nasi podopieczni mogli sami zobaczyć. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali naszego gościa. To była dla nich żywa lekcja historii. Byli zaskoczeni, że mogli usłyszeć bohatera  i uczestnika II wojny światowej. Pan generał obiecał, że odwiedzi Nas w przyszłym roku i opowie o dalszych swoich losach.

Wraz z nadejściem jesieni i zbliżającym się kulminacyjnym punktem obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w naszej Szkole pojawiło się wiele ciekawych wydarzeń związanych z promocją patriotyzmu wśród uczniów.

Uczniowie klas piątych podczas zajęć z wychowawcą ułożyli „Alfabet współczesnego patriotyzmu”. Była to okazja do rozmów z uczniami na temat ich pojmowania patriotyzmu. Uczniowie ze swoimi wychowawcami próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest współczesny patriotyzm i jakie cechy powinien prezentować patriota. Podzieleni na grupy proponowali dla każdej litery alfabetu jedną  cechę patrioty. Przygotowane alfabety zostały wywieszone na klasowych drzwiach.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 9 października 2018 roku szkole odbyło się VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” zorganizowane przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze Warto”. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie była okazją do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” uczestniczyło 36 uczniów naszej szkoły.

Listopadowe dni natchnęły wszystkich uczniów naszej Szkoły do działań plastycznych, których efektem końcowym były okna, gazetki oraz korytarze szkolne okraszone barwami narodowymi.

Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowywali plakaty upamiętniający 100. rocznicę odzyskania  niepodległości.

Nauczyciele klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej zorganizowali Gminny Konkurs Plastyczny „Bohaterskie zwierzęta podczas wojny” – komiks. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży Popularyzacja wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii. Poznawanie zwierząt pomagających podczas wojny. Propagowanie postaw patriotycznych. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.

Zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności pisania komiksu. (Pełna lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły).  

Dla starszych uczniów przygotowano konkurs plastyczny – kolaż „Niepodległa”. Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, wykazując się kreatywnością i spełniając cel, jakim było nawiązanie tematyką pracy plastycznej do odzyskania niepodległości. Dodatkowym wymogiem było wykonanie pracy techniką kolażu. Kolejnym konkursem był konkurs poetycki „Ukochana niepodległość”. Celem konkursu było upamiętnienie 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez uczczenie heroicznej postawy Polaków, walczących o wolność narodu oraz rozbudzenie postaw patriotycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Bibicach. Udział w konkursie polegał na napisaniu tekstu poetyckiego zainspirowanego wydarzeniami z okresu niewoli narodowej, podejmującego problem tożsamości, patriotyzmu i wolności. Ponadto 26 listopada 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej którego celem było m.in. promowanie literatury pięknej, pobudzanie postaw patriotycznych wśród uczniów.  W klasach 8 na lekcjach języka polskiego uczniowie przygotowywali projekt 100 wersów z „Pana Tadeusza” Adama  Mickiewicza na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali Wystawa książek i eksponatów o tematyce patriotycznej „Sięgnij po kawałek historii Polski”. Wystawa była połączona z lekcjami historii prowadzonymi przez nauczycieli biblioteki.

W październiku uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach "Czworonożni żołnierze. Zwierzęta też walczą” odbywających się w Muzeum Armii Krajowej Podczas zajęć pierwszaki miały okazję zwiedzić ekspozycję muzealną. Uczniowie dowiedzieli się jakie zwierzęta służyły w armiach świata. Dzieci poznały  historię najbardziej znanego polskiego czworonożnego żołnierza - niedźwiedzia Wojtka. Obejrzały fragment filmu i  fotografie prezentujące zwierzaki. Miesiąc póżniej uczniowie klas młodszych uczestniczyli w warsztatach, pt. „Wielki patriota” prowadzonych przez Panią Milenę Węgrzyn, pracownika Kulturoteki w Bibicach. Podczas zajęć dzieci próbowały odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jest patriota?”, „Co to jest ojczyzna?” , „Co to znaczy niepodległość?”. Uczniowie przypomnieli sobie symbole narodowe, przygotowali również plakaty pt.„Kocham Polskę”. Oprócz tego dzieci mogły zapoznać się ze zwyczajami naszej „małej ojczyzny”. Pani przybliżyła najmłodszym legendy bibickie oraz tradycje Pucheroków. Zajęcia te przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy najmłodszych uczniów naszej szkoły.

12 października 2018 r. uczniowie klas ósmych brali udział w grze miejskiej  „Śladami Legionów Polskich w Krakowie”.  Miejsca związane z tymi wydarzeniami zobaczyli uczestnicy gry miejskiej.

Spacer rozpoczęli od pałacu Pod Krzysztofory, by później ul. Jagiellońską dotrzeć do Pałacu Sztuki. Zobaczyli także: kościół i klasztor  Reformatów, kościół Kapucynów, pomnik Józefa Piłsudskiego i Czwórki Legionowej oraz Dom im. Józefa Piłsudskiego. Zatrzymali się przy kilku kamienicach na ulicach: Podwale, Piłsudskiego, Garncarskiej, Oleandry i Kadrówki. W czasie wędrówki po mieście ósmoklasiści poznawali historię Legionów, wykonując kolejne zadania z karty pracy. Uczyli się także współpracy w grupie, działania w określonym celu, skutecznego komunikowania się i orientacji w terenie. Poznawali Kraków i historię Polski. Natomiast Uczniowie klas piątych wzięli udział w lekcji muzealnej „Dziedzictwo, czyli pomysł na przyszłość”. Było to kolejne działanie podjęte w ramach szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Wizyta  w Muzeum Podgórza była dla uczestników podróżą w przeszłość. Uczniowie dowiedzieli  się, kiedy i w jakich okolicznościach na prawym brzegu Wisły powstało  piękne miasto Podgórze, jak funkcjonowało i dlaczego połączyło się z Krakowem. Przechodząc przez kolejne sale, poznając niesamowite historie, znaleźli odpowiedź na pytanie, czym jest dziedzictwo kulturowe i jak pielęgnować bogactwo tradycji i zwyczajów, by w przyszłości przekazać je następnym pokoleniom.

 Uczniowie klas 1 - 3 przystąpili do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. "Piękna Nasza Polska Cała". Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Uczniowie klasy drugich wzięli udział w akcji  „Napisz kartkę Bohaterom”. Jest to  ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma  edukować Polaków (także tych najmłodszych), bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.  

Uczniowie klasy 2 wzięli udział w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” i wykonali w grupach pracę plastyczną pt. „Nasz regionalny strój ludowy”. W ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”, w którym nasza szkoła bierze czynny udział, uczniowie klasy 1 poznali niektóre zabawy ludowe. Tradycyjne zabawy ludowe najczęściej wywodziły się ze starych obrzędów i zwyczajów. Dawniej w zabawach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi - dorośli, dzieci i młodzież. Z czasem stały się one domeną tych najmłodszych.  Przykładem może być popularna w Polsce zabawa „Jaworowi ludzie”, a także „Chodzi lisek koło drogi”. Okazało się, że zabawy ludowe są aktualne także teraz i dzieci bardzo chętnie się w nie bawią.

W świetlicy szkolnej uczniowie w tygodniu poprzedzającym obchody Święta Niepodległości uczestniczyli w zajęciach poświęconych tej tematyce. W salach świetlicowych można było usłyszeć radosny śpiew pieśni patriotycznych: ,,Wojenko, wojenko”, ,,Czerwone jabłuszko”, ,,Płynie Wisła płynie”, ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” itp. Dzieci zapoznały się z sylwetką Józefa Piłsudskiego; zostały przypomniane wiersze, legendy nawiązujące do historii powstania państwa polskiego.

W różnych grupach świetlicowych uczniowie wykonywali odświętne kotyliony z bibuły i papieru. Dzieci z klas drugich zastanawiali się wspólnie razem nad kodeksem postaw patriotycznych. Pomysły zostały uporządkowane w formie plakatu. W salach świetlicowych i na korytarzach dominował biało-czerwony kolor z pięknie wykonanymi pracami dzieci, który długi czas będzie nam wszystkim przypominać o tych ważnych w tym roku obchodach Święta Niepodległości. W listopadzie chętni uczniowie klas czwartych zaprezentowali na zajęciach przyrody niezwykłą prognozę pogody - „Patriotyczną prognozę pogody”. Przed wystąpieniem uczniowie wykonali biało - czerwoną mapę Polski, zaznaczyli wybrane miasta Polski i opowiedzieli o zbliżającej się (niekiedy wymarzonej) prognozie pogody dla Polski. Poziom wystąpień był bardzo wysoki. Wszyscy uczniowie otrzymali najwyższą ocenę, a my dodatkowo przekonaliśmy się, jak ciekawym zawodem może być prezenter pogody.

W dniu 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez panią: Danutę Pardiak wprowadził młodzież szkolną w klimat historii Rzeczypospolitej, która po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy i Świata. Recytacja utworów poetyckich, przedstawiających sylwetki zasłużonych dla wolności ojczyzny Polaków, dekoracja alegorycznie ukazująca wolność w postaci wielu gołębi upiętych w sposób przypominający lot w górę i gra uczniów, dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń i wyzwoliła pozytywne emocje. Występujący w ciekawy sposób przywoływali słowa hymnu narodowego i odsłaniali przy tym sylwetki legionistów i ich wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwrócili uwagę na spuściznę historyczną wodza Tadeusza Kościuszki, podziwianą po dzień dzisiejszy w Krakowie i okolicy. Była też doskonała okazja do przypomnienia pięknych, polskich pieśni legionowych i patriotycznych. Ich teksty przygotował w prezentacji multimedialnej, ukazującej się w trakcie przedstawienia, pan Krzysztof Lepiarczyk. W trakcie występu pojawiało się cyklicznie: Patriotyczne karaoke. Było to znak, aby młodzież włączyła się do śpiewania. Sala gimnastyczna tętniła patriotyczna pieśnią! Dzięki pięknej scenografii – symbolice historycznej związanej z odzyskaniem wolności przez Polaków, ofiarnością i życiem oddanym za ojczyznę oraz ciekawej narracji prowadzących, przygotowanym na tę uroczystość, można było poczuć klimat wyzwolenia i radości, które towarzyszą Polakom co roku w czasie tego święta. Całości występu uczniów z klas III gimnazjum dopełnił taniec z flagą, który wykonały dziewczynki z kl. 8 c.  W ramach obchodów Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły przygotowali tematyczne gazetki ścienne w salach lekcyjnych. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty przed popiersiem patrona naszej szkoły, Stanisława Wyspiańskiego, dla upamiętnienia jego działalności artystycznej, która przypadła też na czas zaborów, a potem narodzin wolnej Polski, w której jego twórczość została doceniona. Każda klasa wykonała dekoracje w postaci kotylionów, flag i elementów w biało – czerwonych kolorach, które zdobią korytarze na każdym piętrze naszej szkoły. Narodowe święta są dobrą okazją do pogłębiania patriotyzmu. Służące temu celowi różne działania - dydaktyczne i artystyczne - uzupełniają wiedzę o wybitnych Polakach i wydarzeniach z historii Rzeczypospolitej Polskiej.

9 listopada uczniowie z klas młodszych spotykali się na akademii z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności. Każdy uczeń miał zrobiony przez siebie biało-czerwony kotylion, powiewały również flagi Polski. Wiersze o Ojczyźnie pięknie recytowały dzieci z klas 2 „a” i 2 „b”, a wszyscy uczniowie śpiewali patriotyczne pieśni, hymn Polski i hymn szkoły.

By upamiętnić tak doniosłą rocznicę nasi uczniowie wraz z nauczycielami stworzyli żywą mapę Polski…

...a także posadzili dęba czerwonego, który choć dziś mały i niepozory, w przyszłości będzie symbolem obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła wzięła także u dział w wydarzeniu  „9 listopada zaśpiewam hymn w szkole” zorganizowanym przez Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 roku
o godzinie 11:11.

 

11 listopada 2018r. już  po raz trzeci uczniowie naszej szkoły brali udział w Rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Jest to akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, w ramach projektu Młodzież Pamięta. Młodzież przez tę inicjatywę stara się podtrzymywać patriotyczne tradycje i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w dniu 11 listopada odbyło się w specjalnie przeznaczonym do tego Tramwaju „Krakowiak”. Uczniowie  z naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w iście patriotyczny nastrój. Pasażerowie z entuzjazmem przyłączyli się do wspólnego  śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plant wzbudzając ogólne zainteresowanie. Prosto z Tramwaju Patriotycznego uczniowie z klas 4-8 i klas gimnazjalnych pod opieką p. Magdaleny Gazdy, p. Małgorzaty Pilch, p. Beaty Pieńkowskiej, p. Anny Sawczuk oraz p. Krzysztofa Lepiarczyka wzięli  udział w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Piosenki na wszelki wypadek”. Wraz ze zgromadzoną na Rynku Głównym publicznością wspólnie zaśpiewali „Ale to już było”, „Tylko we Lwowie”, „Przybyli ułani”, „Dalej wesoło”. To jednak nie był  koniec naszych występów. Przed godziną 18:00 dotarli do naszej społeczności p. dyrektor Anna Górka, uczniowie klas pierwszych i trzecich wraz z Rodzicami oraz  nauczyciele p. Renata Kwietniowska i p. Dorota Wesołowska, aby wziąć udział w 70 Krakowskiej  Lekcji Śpiewania pod hasłem „Radosna Niepodległości” i zaśpiewać „Pałacyk Michla”. Koncert prowadził Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański. Publiczność zgromadzona na Rynku wraz z artystami Loch Camelot gromkimi brawami nagrodziła uczniów za wspaniały występ. Wspólne śpiewanie 11 listopada na Rynku to prawdziwa lekcja patriotyzmu dla każdego z nas.

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości nasi nauczyciele współpracowali także z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Współpraca polegała na przygotowaniu przez p. Lidię Janikowską, p. Martę Nazimek –Kolano oraz p. Annę Bieliszczuk dekoracji na konferencję „Nauczyciele dla Niepodległej”, która odbyła się 15 listopada 2018 roku.

Konferencja odbyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciele także uczestniczyli w konferencji, w trakcie której odbyły się wykłady okolicznościowe na temat misji społecznej nauczycielstwa polskiego, jego roli w odzyskaniu niepodległości, a także rozwoju edukacji na ziemiach polskich w XX wieku. Wykład przeprowadzili m.in. Profesor Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas gali wręczono medale i odznaczenia. Krzyż Niepodległości z Gwiazdą z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Pozostałe wydarzenia związane z obchodami Niepodległej to „100 km na 100 lat” oraz kartka dla Powstańca.

Uwieńczeniem Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego jest zdobycie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” wydanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Koordynatorem Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w roku szkolnym 2017/2018 – 2018/2019 była mgr Marta Nazimek - Kolano.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach pragnie podziękować wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie
i wkład pracy włożony w organizację wydarzeń związanych z Obchodami Odzyskania Niepodległości.

Uczniowie z Bibic … z dramatu Wyspiańskiego do Muzeum Narodowego

Uczniowie z Bibic … z dramatu Wyspiańskiego do Muzeum Narodowego

W Muzeum Narodowym w Krakowie od 2017 r. można obejrzeć wystawę „Wyspiański”, od stycznia 2019 r. wzbogaconą o ekspozycję „Wyspiański nieznany”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach, dzięki inicjatywie radnej gminy Zielonki Marzeny Gadzik-Wójcik, zostali zaproszeni przez Muzeum do zaprezentowania 5 lutego 2019 r. przedstawienia „My wszyscy z niego… z dramatu Wyspiańskiego”.

Czytaj całość
TYDZIEŃ PROFILAKT TYDZIEŃ PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ INTERNETOWYCH

Głównym celem Tygodnia profilaktyki zagrożeń internetowych jest inicjowanie i propagowanie dzia...

Filmy przygotowane Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty....

List dotyczący pr List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

Uczniowie z pięciu województw właśnie rozpoczęli ferie zimowe. W kolejnych tygodniach z zasłu...

Ferie tuż, tuż Ferie tuż, tuż …

Już od soboty 28 stycznia 2017 r. rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie....

ZEBRANIE Z RODZICA ZEBRANIE Z RODZICAMI 08,09,10.01.2019R

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas 1 - 8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum do udzia...

Informacje o egzam Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty....

Przerwa świątecz Przerwa świąteczna 23.12.2018r. - 31.12.2018r.

W związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną od 23.12.2018r. do 31.12.2018r. pros...

ZMIANA ROZKŁADU J ZMIANA ROZKŁADU JAZDY BUSA W DNIACH 18, 19, 20.12.2018 R. PODCZAS PRÓBNYCH EGZAMINÓW KLAS 8 SP.

Z powodu przeprowadzanych próbnych egzaminów klas ósmych szkoły podstawowej w dniach 18, 19, 20...

ORGANIZACJA W DNIA ORGANIZACJA W DNIACH 18,19,20.12.2018 R. PODCZAS PRÓBNEGO EGZAMINU KLAS ósmych

Zmiana organizacji pracy szkoły z uwagi na próbne egzaminy ósmoklasisty....

Czytaj więcej