SP Bibice

Kiedy myślę o Niemczech….

Kiedy myślę o Niemczech….

Jak co roku w naszej szkole, na przełomie września i października, wszystkich uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 „Kiedy myślę o Niemczech….” -„Wenn ich an Deutschland denke…”.

 

REGULAMIN KONKURSU  

CELEM  KONKURSU jest promowanie nauki języka niemieckiego  wśród uczniów, poszerzanie wiedzy kulturoznawczej o Niemczech , poznanie kraju naszego zachodniego sąsiada oraz  wspieranie  i promowanie talentów plastycznych.

ZASADY KONKURSU

 1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu plastycznego zgodnego z tematem konkursu „ Kiedy myślę o Niemczech….”.  Technika dowolna: farby, kredki, flamastry, pastele, collage.

3.  Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie  jedną  pracę .

5. Termin oddawania  prac ubiega 26 września  (wtorek) 2017roku. 

6.Prace powinny być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Ocenie podlegać będą przede wszystkim zgodność z tematem, kreatywność i estetyka wykonania. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu - do 3 października 2017r. (3.X. to Dzień Zjednoczenia Niemiec)

5. Laureaci konkursu otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.

6. Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać przy sali 106.

7. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko na potrzeby konkursu.

8. Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy twórczych pomysłów!!!

 

Organizatorzy: Aleksandra Silezin, Katarzyna Pyka