SP Bibice

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni Państwo,

        Stypendia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będą wypłacane w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych).do 26 października 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

        Szczegółowe informacje, w tym formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20172018.