SP Bibice

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego.

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego,
31-037 Kraków, al. J. Słowackiego 20,
tel. 0-12 632-32-04, tel/fax. 0-12 633-39-27e-mail: pczk@powiat.krakow.pl

        Przekazuję do stosownego wykorzystania Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:5 otrzymaną od Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego.

ZK.0644.3.1.142.2017.RD                                                  Kraków, 21.09.2017r.

Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego

czytaj więcej