SP Bibice

Startuje Szkolny Klub Wolontariatu

Startuje Szkolny Klub Wolontariatu

Działania wolontariackie od wielu lat nie są obce naszym uczniom. Każdego roku angażują się w wiele wspaniałych akcji. Postanowiliśmy więc, że od tego roku szkolnego na terenie naszej szkoły rozpocznie, pod opieką nauczycieli, swą działalność Szkolny Klub Wolontariatu.

             Celem tej organizacji będzie bezinteresowne niesienie pomocy i wsparcie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Pierwsze spotkanie wszystkich uczniów zainteresowanych włączeniem się w działalność wolontariacką odbyło się 18 września (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali 320. Wydarzenie to przyciągnęło ponad 100 uczniów-przyszłych wolontariuszy! Nauczyciele-koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu przedstawili zasady działania naszej szkolnej organizacji wolontariackiej, rozdali deklaracje przystąpienia do Klubu oraz przedstawili plan działań na najbliższy rok szkolny. Wkrótce liczba zdeklarowanych wolontariuszy z klasy 4-7 i klas gimnazjalnych wyniosła 104 ;]

             Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej. 

oprac. Joanna Guty