SP Bibice

Witaj szkoło, witaj świetlico!

Witaj szkoło, witaj świetlico!

Witaj szkoło

Pierwszy tydzień po wakacjach upłynął w świetlicy szkolnej pod znakiem poznania wyposażenia sali, zapoznania się z regulaminem świetlicy i planem dnia, zasadami bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz wspólnego ustalenia reguł, obowiązujących w świetlicy. Wychowawcy odbyli indywidualne i grupowe rozmowy z dziećmi na temat poszanowania sprzętu, zabawek, gier. Na tej podstawie został stworzony regulamin świetlicy, który zawisł w sali i będzie przypominał o obowiązujących zasadach. W pierwszym tygodniu nauczycieli zadbali także o integracje grupy i poznanie wszystkich dzieci uczęszczających do świetlicy poprzez różnorodne zabawy, w których dzieci miały okazję powiedzieć coś o sobie. Ponadto dzieci miały okazję podzielić się swoimi wspomnieniami z wakacji oraz wykonać pracę plastyczną na ten temat.

Bezpieczeństwo na drogach i ulicach. Bezpieczni w szkole.

W tygodniu na temat bezpieczeństwa dzieci przypomniały sobie i utrwaliły zasady ruchu drogowego, dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Do tego celu wychowawcy wykorzystali zagadki, prezentacje multimedialną, filmik edukacyjny oraz krótkie baki i opowiadania, na podstawie których przeprowadzili pogadanki tematyczne. Nauczyciele w pogadankach uwrażliwili uczniów na sytuacje zagrożenia, które mogą pojawić się w szkole oraz podkreślili jak ważne jest dbanie o swoje bezpieczeństwo podczas zabaw, przebywania na terenie szkoły oraz stołówki. Zwrócili także uwagę na zachowanie higieny podczas spożywania posiłków oraz korzystania z toalety. Dzieci miały okazję wykonać kilka prac plastycznych różnymi technikami, które ozdobiły sale świetlicowe i korytarz.

Na korytarzu przy świetlicy pojawiła się tablica ogłoszeniowa z propozycjami zajęć dodatkowych, które powoli rozpoczną w świetlicy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć swojego uczestnictwa, w zajęciach, u nauczycieli świetlicy.

Artykuł i zdjęcia: Ewelina Polak-Janik