SP Bibice

Wyspiański w street arcie, street art w Wyspiańskim – Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych – Bibice- 19-23.09.2017

Wyspiański w street arcie, street art w Wyspiańskim – Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych – Bibice- 19-23.09.2017

         Tego roku Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych modyfikuje lekko swoją formułę, składa się z dwóch odrębnych zadań poświęconych w całości jednemu artyście.

Czy będzie to jeden z twórców street artu?…

           I tak, i nie  :) Tym razem wszystkie działania koncentrować się będą wokół postaci i twórczości Stanisława Wyspiańskiego – artysty wszechstronnego, dającego zarówno wiele niezapomnianych wrażeń związanych z odbiorem jego sztuki, jak i dającego mnóstwo impulsów i inspiracji do własnego rozwoju artystycznego.

       Centrum zaplanowanych na koniec września wydarzeń będzie u zbiegu dwóch miejscowości położonych na terenie Gminy Zielonki – Węgrzc, gdzie Wyspiański spędził końcówkę swojego życia oraz Bibic, gdzie znajduje się szkoła podstawowa jego imienia.

           Sylwetkę Wyspiańskiego przybliży nam dwóch artystów street artowych – Mikołaj Rejs, który stworzy mural na ścianie budynku szkoły oraz Wojciech Wiśniewski, który wraz z młodzieżą udekoruje jej wnętrze skupiając się głównie na ścianach szkolnej pracowni artystycznej.

Powstałe w ten sposób galerie wzbogacą nowopowstały Szlak Stanisława Wyspiańskiego w Gminie Zielonkiobejmujący obelisk w miejscu domu Wyspiańskiego w Węgrzcach, dwór w Boleniu oraz rzeźbę prezentującą artystę przed budynkiem przedszkola i szkoły w Bibicach.

Szlak Wyspiańskiego zostanie uroczyście zainaugurowany w sobotę 23.09, w ramach czego o godz. 10:30 będzie można zobaczyć także nowopowstały mural, zwiedzić pracownię artystyczną, a także spotkać się z ich twórcami.

Wszystkie działania street artowe realizowane są przez Fundację ARTica.

Projekt realizacji muralu realizowany jest dzięki wsparciu Gminy Zielonki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki.

Projekt rewitalizacji pracowni artystycznej wraz z warsztatami dla młodzieży realizowany jest w ramach wewnętrznego projektu szkoły.

Harmonogram:
19-22.09. – malowanie muralu na fasadzie szkoły
22.09 godz. 15-19:00 – warsztaty dla młodzieży
23.09 godz. 10:30– prezentacja muralu i pracowni

czytaj więcej