SP Bibice

Plan Lekcji     2018/2019

Szanowni Rodzice,
Zamieszczamy plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas. Plan będzie obowiązywać od dnia 6 maja 2019r. (poniedziałek).
Informacje o zajęciach pozalekcyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie otrzymają bezpośrednio od nauczycieli prowadzących zajęcia.
Jednocześnie informujemy o zmianie długości przerw międzylekcyjnych, co wpływa na zmianę czasu rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych.

Aktualizacja: 2019-04-19

czytaj więcej    

 

INFORMUJEMY, że poniższe podziały godzin mogą ulec zmianie ze względu na niazamknięte listy uczniów w oddziałach.

Aktualizacja: 2018-09-01

GIMNAZJUM
Klasy 3A i 3C
 

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa 1a
Klasa 1b
Klasa 1c
Klasa 1d
Klasa 1e
Klasa 2a
Klasa 2b
Klasa 2c
Klasa 2d
Klasa 3a
Klasa 3b
Klasa 3c
Klasa 4a
Klasa 4b
Klasa 4c
Klasa 4d
Klasa 4e
Klasa 4f
Klasa 4g
Klasa 5a
Klasa 5b
Klasa 5c
Klasa 5d
Klasa 5e
Klasa 6a
Klasa 6b
Klasa 6c
Klasa 6d
Klasa 7a
Klasa 7b
Klasa 7c
Klasa 8a
Klasa 8a
Klasa 8b
Klasa 8c
Klasa 8d