SP Bibice

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Bibice, dnia 01.03.2018r.    

Szanowni Rodzice,  

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że po zakończeniu  zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019,  nie dysponuje wolnymi miejscami i w związku  z tym nie będzie przeprowadzona rekrutacja. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte. Spotkanie organizacyjne z przyszłymi wychowawcami odbędzie się pod koniec roku szkolnego - koniec maja/początek czerwca 2018r. O terminie spotkania Zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie. 

 Z poważaniem
 dyrektor szkoły
mgr Beata Pieńkowska

              

Bibice, dnia 01.03.2018r.

 Szanowni Rodzice,  

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że po zakończeniu  zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 nie dysponuje wolnymi miejscami i w związku  z tym nie będzie przeprowadzona rekrutacja.

 Z poważaniem
 dyrektor szkoły
mgr Beata Pieńkowska

INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI Z OBWODU SZKOŁY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że zapisy do klas I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły (w miejscowościach: Bibice, Węgrzce, Dziekanowice, Batowice, Bosutów, Boleń) odbywać się będą w terminie

od 19 lutego 2018r. do  28 lutego 2018r. w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.00.

             Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

            Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:

- Dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego dziecka (do wglądu)
- Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. (do wglądu)
- Zgłoszenie wraz z oświadczeniem – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 (wzór dokumentu znajduje się w sekretariacie  i na stronie internetowej szkoły - poniżej)

 

 

               W celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć podanie o przyęcie do świetlicy szkolnej, kartę zapisu do świetlicy szkolnej oraz oświadczeniem o zatrudnieniu obojga rodziców.  (wzór dokumentu znajduje się w sekretariacie  i na stronie internetowej szkoły - poniżej)