SP Bibice

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI Z OBWODU SZKOŁY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Szanowni Rodzice,

          Dyrektor Zespołu Szkół w Bibicach informuje, że zapisy do klas I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły (w miejscowościach: Bibice, Węgrzce, Dziekanowice, Batowice, Bosutów, Boleń) odbywać się będą w terminie

od dnia 24 kwietnia 2017r. do dnia 27 kwietnia 2017r. w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 17.00.

             Do klas I przyjmowane są:

 - dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 - dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
w poprzednim roku szkolnym,w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

               Właściwe druki można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły zs-bibice.zielonki.pl (druki do pobrania poniżej). Ponadto prosimy o przedłożenie aktu urodzenie dziecka.

                Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postepowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Zapisy dla uczniów zamieszkałych  w obwodzie szkoły:

 

W przypadku wolnych miejsc dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem:

Informacja dla Rodziców uczniów zamieszkałych  poza obwodem szkoły: