SP Bibice

STOŁÓWKa

Stołówkę prowadzi:
Firma Gastronomiczno – Handlowa   „ TeS ”
ul . Królewska 18/1
30 – 045 KRAKÓW
tel. 12 285 74 66

Zawiadomienie!

Stołówka Szkolna informuje że od WRZEŚNIA 2017 wpłaty za obiady będą przyjmowane do 5 każdego miesiąca w godzinach od 7:00 – 15:00.
Wrzesień 19x7,90=150,10 zł
Październik 22x7,90=173,80 zł
Listopad 21x7,90=165,90 zł
Grudzień 16x7,90=126,40 zł

Opłaty za obiady można wpłacać na konto:

FGH „TeS’’ ul. Królewska 18/1 Kraków
Nr.Konta: 41124014441111000009367027
Potwierdzenie przelewu dostarczyć do stołówki szkolnej
Nieobecność dziecka na obiedzie prosze zgłosić telefonicznie do godziny 9:00 Pod nr. 122857466

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ