SP Bibice

STOŁÓWKa

Stołówkę prowadzi:
Firma Gastronomiczno – Handlowa   „ TeS ”
ul . Królewska 18/1
30 – 045 KRAKÓW
tel. 12 285 74 66


Opłaty za obiady można wpłacać na konto:

FGH „TeS’’ ul. Królewska 18/1 Kraków
Nr.Konta: 41124014441111000009367027
Potwierdzenie przelewu dostarczyć do stołówki szkolnej
Nieobecność dziecka na obiedzie prosze zgłosić telefonicznie do godziny 9:00 Pod nr. 122857466

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ