SP Bibice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

Biologia

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 5
klasa 7
klasa 8

 

Chemia

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7
klasa 8

 

edukacja dla bezpieczeństwa

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 8

 

edukacja wczesnoszkolna

(zawierają także wymagania z zajęć komputerowych)
klasa 1
klasa 2
klasa 3

 

etyka

GIMNAZJUM i SZKOŁA PODSTAWOWA
wszystkie klasy sp i g

 

fizyka

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7
klasa 8

 

geografia

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7
klasa 8

GIMNAZJUM
klasa 3

 

historia / historia i społeczeństwo

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

GIMNAZJUM
klasa 3

 

język angielski

GIMNAZJUM
klasa 3 niezaawansowani
klasa 3 zaawansowani

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7 niezaawansowani
klasa 7 zaawansowani
klasa 8

 

język niemiecki

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7
klasa 8

 

język polski

GIMNAZJUM
klasy 2 i 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

 

matematyka

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

 

przyroda

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 6
 

religia

GIMNAZJUM
klasa 3 gim

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

 

wiedza o społeczeństwie

GIMNAZJUM
klasa 3

 

wychowanie fizyczne

GIMNAZJUM
klasy 2 i 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasy 7 i 8

 

zajęcia artystyczne / muzyka

GIMNAZJUM
klasy: 2 i 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4 - 7

 

zajęcia artystyczne / plastyka

GIMNAZJUM
klasa 3 gim

SZKOŁA PODSTAWOWA
wszystkie klasy

 

zajęcia komputerowe / informatyka

GIMNAZJUM
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

 

zajęcia techniczne/ technika

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6