SP Bibice

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Biologia

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7

 

Chemia

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7

 

edukacja dla bezpieczeństwa

GIMNAZJUM
klasa 3

 

edukacja wczesnoszkolna

(zawierają także wymagania z zajęć komputerowych)
klasa 1
klasy: 2 i 3

 

etyka

GIMNAZJUM i SZKOŁA PODSTAWOWA
wszystkie klasy sp i g

 

fizyka

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7

 

geografia

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

 

historia / historia i społeczeństwo

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

 

język angielski

GIMNAZJUM
klasa 2 niezaawansowani
klasa 2 zaawansowani i 3 niezaawansowani

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7 niezaawansowani
klasa 7 zaawansowani

 

język niemiecki

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 7

 

język polski

GIMNAZJUM
klasy 2 i 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

 

matematyka

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

 

przyroda

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6

 

religia

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

 

wiedza o społeczeństwie

GIMNAZJUM
klasa 2
klasa 3

 

wychowanie fizyczne

GIMNAZJUM
klasy 2 i 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

 

zajęcia artystyczne / muzyka

GIMNAZJUM
klasy: 2 i 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4 - 7

 

zajęcia artystyczne / plastyka

SZKOŁA PODSTAWOWA
wszystkie klasy

 

zajęcia komputerowe / informatyka

GIMNAZJUM
klasa 2, 3

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

 

zajęcia techniczne/ TECHNIKA

GIMNAZJUM
klasa 2

SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa 4
klasa 5
klasa 6