SP Bibice

Wokół Stanisława Wyspiańskiego

Czytajcie, a poznacie i zrozumiecie siebie i świat
czyli dodatek specjalny do programu autorskiego
Wokół Stanisława Wyspiańskiego

            Pod takim właśnie hasłem klasa VI d rozpoczęła cykl zajęć z wychowawcą, które integralnie łączą się z autorskim projektem: Wokół Stanisława Wyspiańskiego. Zajęcia będą się odbywały raz w miesiącu, począwszy od października 2016 r. aż do kwietnia 2017 r. Zadaniem uczniów jest wybrać i przeczytać taki utwór, który poleciliby Stanisławowi Wyspiańskiemu. W ramach tej prezentacji omawiają daną książkę, następnie prezentują wypowiedź skierowaną do poety, może to być też wywiad z nim, czytają fragmenty książki, wskazują jej wartości , a na zakończenie mówią, jak łączy się ona z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Oto tematyka naszych lekcji i poruszane wartości:

Życie w rodzinie – październik,
Nasze małe wojny, czyli rzecz o konfliktach – listopad,
Warto mieć przyjaciół – grudzień,
Ideały, idole, autorytety – styczeń.
Uroda świata – marzec,
W poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna – kwiecień.

Dzisiaj cała klasa podjęła to ciekawe wyzwanie i wypadła znakomicie. Każdy przyniósł książkę, przygotował krótką prezentację, a co najważniejsze opracował dialog z Wyspiańskim. Uczniowie trafnie wskazywali na widoczne w tych lekturach wartości dotyczące życia rodzinnego, odpowiedzialności i opiekuńczości. Zauważali, że mały Staś, wcześnie stracił swoją mamę i był wychowywany przez wujostwo Stankiewiczów. Omawiali więc takich bohaterów literackich, którzy mieli podobną sytuację. W trakcie wystąpień dostrzegali znaczenie ciepła i wspaniałej atmosfery rodzinnej na wychowanie i dorastanie dziecka oraz na rolę rodziców, którzy powinni wspierać i otaczać troską swoje dzieci. Wtedy mają one szanse na rozwój swoich pasji i zainteresowań. Na pochwałę zasługuje tu umiejętność zauważenia podobieństwa postaw bohaterów lektur z życiem naszego patrona. Oto niektóre książki: Dziennik Cwaniaczka, Matylda, Opowieści z Narnii, Magiczne drzewo, Charlie i fabryka czekolady, Fizia Pończoszanka, Miś zwany Paddington.

W przyszłym miesiącu VI d podejmie kolejny temat – o konfliktach. Już myślą, które książki będą czytać i prezentować!

 

                                                                                              Opracowanie: Eliza Emerla

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowany jest program edukacyjny: Wokół Stanisława Wyspiańskiego.

Nasza szkoła nosi imię Stanisława Wyspiańskiego. Ten młodopolski artysta ostatnie piętnaście miesięcy swego życia mieszkał w Węgrzcach. Tu powstały fragmenty dramatów Barbara Radziwiłłówna i Juliusz II. Ze względu na związki Stanisława Wyspiańskiego z okolicą wybrano go za patrona szkoły.

Od lat, tradycyjnie 15 stycznia (w dniu jego urodzin), organizowane jest Święto Patrona Szkoły. Uczniowie poznają życie i twórczość artysty ze szczególnym uwzględnieniem jego węgrzeckiego epizodu. Program Wokół Stanisława Wyspiańskiego ma na celu wsparcie tych działań szkoły.

W programie główny nacisk położono na integrację wiedzy z różnych zajęć edukacyjnych, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych i czytelniczych oraz kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. Głównym celem jest poznanie przez uczniów życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związku z okolicą.

Treści nauczania zostały połączone w większe całości. Nauczyciel danego przedmiotu zdecyduje, ile godzin lekcyjnych przeznaczy na każdą z nich. Program jest realizawany w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz klasach I-III gimnazjum w formie:

1. Zajęć edukacyjnych (język polski, historia i społeczeństwo, plastyka, religia, zajęcia komputerowe, przyroda, zajęcia z wychowawcą).

2. Projektów:

a) z historii i społeczeństwa oraz języka polskiego: Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Krakowie (na poziomie podstawowym Niezwykłe miejsca niezwykłego miasta i rozszerzonym Zdobywamy odznakę przewodnika po Krakowie);

b) z zajęć z wychowawcą: Czytajcie, a poznacie i zrozumiecie siebie i świat.

3. Konkursów:

a) konkurs wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim;

b) konkurs na najlepszy projekt: Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Krakowie;

c) konkurs na najlepszego przewodnika;

d) Gminny Konkurs Wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim.

4. Gry terenowej dla klas VI.

5. Akademii z okazji Święta Patrona Szkoły.

6. Wycieczek.

7. Lekcji muzealnej.

8. Zajęć Koła Miłośników Krakowa.

9. Publikacji.

10. Spotkań, dyskusji z uczniem, konsultacji.

11. Wieczorku poetyckiego: Wokół Stanisława Wyspiańskiego,

12. Konkursu recytatorskiego: Teatr mój widzę ogromny,

13. Przeglądu teatralnego pod hasłem: I ciągle widzę ich twarze.

14. Wystawa prac uczniowskich.

 

Autorki programu:
mgr Eliza Emerla – nauczyciel języka polskiego i historii i społeczeństwa
mgr Józefa Nocoń – nauczyciel języka polskiego i historii i społeczeństwa
mgr Joanna Guty – nauczyciel języka polskiego

 

 

Czytajcie, a poznacie i zrozumiecie siebie i świat.

Wiedząc, że Stanisław Wyspiański uwielbiał czytać książki, spędzał przy lekturze każdą wolną chwilę, uczniowie wybiorą i przeczytają taki utwór, który poleciliby naszemu patronowi oraz koleżankom i kolegom z klasy. Książka, którą zaprezentują, musi omawiać jeden z podanych niżej tematów.

1) Życie w rodzinie. (październik)

2) Nasze małe wojny, czyli rzecz o konfliktach. (listopad)

3) Warto mieć przyjaciół! (grudzień)

4) Ideały, idole, autorytety. (styczeń)

5) Uroda świata. (marzec)

6) W poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna. (kwiecień)

W czasie prezentacji zadaniem uczniów będzie:

1. Najpierw podać podstawowe informacje na temat omawianej książki.

2. Następnie zaprezentować wypowiedź skierowaną do Wyspiańskiego, w której przekonają go do przeczytania wybranej lektury.

3. Później przeczytać wybrany fragment książki nawiązujący do tematu głównego (jednego z podanych poniżej: 1) Życie w rodzinie. 2) Nasze małe wojny, czyli rzecz o konfliktach. 3) Warto mieć przyjaciół! 4) Ideały, idole, autorytety. 5) Uroda świata. 6) W poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna.) i omów ten temat.

4. Na zakończenie powiedzieć, jak  podany temat wiąże się ze Stanisławem Wyspiańskim.

Projekt realizują wychowawcy klas szóstych: Józefa Nocoń, Eliza Emerla, Joanna Guty i Katarzyna Sierant

Na górę strony

 

 

 

Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Krakowie

Celem tego przedsięwzięcia będzie wzbogacenie wiedzy uczniów na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, zabytków Krakowa, a także poznanie pracy przewodnika. W trakcie wykonywania zadań będą oni doskonalić umiejętności: mówienia i słuchania; twórczego rozwiązywania problemów;  planowania i organizowania własnej pracy; korzystania z wielu różnych źródeł informacji;  selekcji materiału; pracy w zespole; prezentowania informacji w różnorodnej formie; inne. 

Projekt można wykonać:

a) na poziomie podstawowym pod hasłem Niezwykłe miejsca niezwykłego miasta

b) na poziomie rozszerzonym pod hasłem: Zdobywamy odznakę przewodnika po Krakowie

Projekt na poziomie rozszerzonym kończy się:

na etapie I - klasowym i szkolnym konkursem na najlepszy projekt

na etapie II

KONKURSEM NA NAJLEPSZYCH PRZEWODNIKÓW W SZKOLE: kwiecień 2017 r.
OPROWADZANIEM WYBRANEJ klasy trzeciej Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Krakowie –maj/czerwiec 2017 r.

Projekt realizowany jest  jako zadanie obowiązkowe z historii i społeczeństwa oraz języka polskiego dla uczniów klas VI.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie materiałów, które pomogą im w II etapie oprowadzić grupę młodzieży szlakiem Wyspiańskiego po Krakowie. Prace powinny być uporządkowane i zawierać:

a) najważniejsze informacje na temat kilku miejsc i zabytków w Krakowie związanych ze Stanisławem Wyspiańskim

b) zdjęcia lub rysunki tych miejsc i obiektów

c) informacje na temat związku tych obiektów i miejsc ze Stanisławem Wyspiańskim

d) mapkę z krótką legendą i wskazówkami na temat dojazdu do prezentowanych miejsc i obiektów

e) wymyślony rymowany slogan reklamowy zachęcający do zwiedzania tych obiektów i miejsc

f) inne treści wybrane przez ucznia.

Po wykonaniu pracy uczniowie maja przygotować pisemne sprawozdanie.

Organizatorzy: Józefa Nocoń, Eliza Emerla, Jarosław Karwacki, Joanna Guty

Na górę strony