SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
             Poniższe informacje nie oznaczają, że dana klasa nie ma lekcji lub że lekcja jest odwołana. Dyrektor, w miarę możliwości (nie zawsze jest to możliwe przy dwuzmianowości) organizuje zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają więc obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do zajęć. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian.
             Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.

W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadzi nieobecny Nauczyciel.

22.02.2018r.- 21.03.2018r.- p. Elżbieta Rzepczyńska
08.01.2018r.- 28.02.2018r.- p. Sabina Garbacz
26.02.2018r.- ks. Wojciech Warzecha
01.03.2018r.- p. Agata Płatek
01.03.2018r. p. Beata Majewska
01.03.2018r.- 02.03.2018r.- p. Marta Nazimek- Kolano
01.03.2018r.- p. Adam Babik