SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
             Poniższe informacje nie oznaczają, że dana klasa nie ma lekcji lub że lekcja jest odwołana. Dyrektor, w miarę możliwości (nie zawsze jest to możliwe przy dwuzmianowości) organizuje zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają więc obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do zajęć. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian.
             Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.

W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadzi nieobecny Nauczyciel.

12.12.2017r.- 15.12.2017r.- p. katarzyna Pyka
13.12.2017r.- p. Magdalena Siwiecka
13.12.2017r.- p. Małgorzata Pilch
13.12.2017r.- p. Monika Stępień
14.12.2017r.-15.12.2017r.- p. Marta Nazimek- Kolano
18.12.2017r.- p. Katarzyna Grzywnowicz
21.12.2017r.- klasa 2c- wycieczka p. Dorota Wesołowska
22.12.2017r.- wycieczka do Muzeum- klasa 2a, 2b- p. Renata Kwietniowska, p. Dorota Sala- Halota
22.12.2017r.- wycieczka do kina- klasy II gimnazjum- p. Iwona Błażejczyk, p. Anna Sawczuk, p. Grzegorz Daszkiewicz