SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
             Poniższe informacje nie oznaczają, że dana klasa nie ma lekcji lub że lekcja jest odwołana. Dyrektor, w miarę możliwości (nie zawsze jest to możliwe przy dwuzmianowości) organizuje zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają więc obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do zajęć. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian.
             Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.

W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadzi nieobecny Nauczyciel.10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p.. Barbara Wirecka;
10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Anna Kurek (pedagog szkolny);
10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Łukasz Osuch;
10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Magdalena Tomaszewska (logopeda szkolny);
10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Paulina Popiołek;
11.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Marta Wójcik;
10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Katarzyna Grzywnowicz;
10.12.2018r. - 14.12.2018r. - p. Maciej Ziobrowski;
14.12.2018r. - p. Katarzyna Goraj - Zębala;
14.12.2018r. - p. Maja Megiel;
14.12.2018r. - p. Monika Sikoń;