SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
             Poniższe informacje nie oznaczają, że dana klasa nie ma lekcji lub że lekcja jest odwołana. Dyrektor, w miarę możliwości (nie zawsze jest to możliwe przy dwuzmianowości) organizuje zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają więc obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do zajęć. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian.
             Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.

W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadzi nieobecny Nauczyciel.

11.06.2018r.-15.06.2018r.- klasa 3d, 3f- wycieczka- p. M. Pilch, p. D. Spasiuk, p. A. Kulczycka
11.06.2018r.- 15.06.2018r.- p. E. Durlak, p. A. Bieliszczuk
12.06.2018r.- 15.06.2018r.- p. J. Karwacki
12.06.2018r.- 19.06.2018r.- p. E. Rzepczyńska
13.06.2018r.- 15.06.2018r.- p. M. Gazda
14.06.2018r.- klasa 4c- wycieczka- p. M. Megiel, p. L. Janikowska
15.06.2018r.- p. A. Kubik
15.06.2018r.- klasa 7a- wycieczka-p. J. Nocoń, p. U. Porębska, 
15.06.2018r.- p. M. Piotrowska
18.06.2018r.- p. A. Węgrzynowicz
20.06.2018r.- p. M. Stępień