SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
             Poniższe informacje nie oznaczają, że dana klasa nie ma lekcji lub że lekcja jest odwołana. Dyrektor, w miarę możliwości (nie zawsze jest to możliwe przy dwuzmianowości) organizuje zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają więc obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do zajęć. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian.
             Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.

W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadzi nieobecny Nauczyciel.

16.10.2017r.- 18.10.2017r.- p. Katarzyna Sierant
16.10.2017r.-18.10.2017r.- p. Agnieszka Figarska
16.10.2017r.- 20.10.2017r.- p. Sabina Garbacz
16.10.2017r.-17.10.2017r.- p. Eliza Emerla
17.10.2017r.-18.10.2017r.- p. Józefa Nocoń
17.10.2017r.- p. Anna Bieliszczuk
18.10.2017r.- p. Magdalena Siwiecka
18.10.2017r.- p. Adam Babik- Gminny Turniej piłki nożnej halowej
19.10.2017r.- p. Beata Pieńkowska, p. Monika Sikoń- szkolenie
20.10.2017r.- klasa 5a,5b,5c- p. Magdalena Badura, p. Beata Majewska, p.Paulina Popiołek