SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
             Poniższe informacje nie oznaczają, że dana klasa nie ma lekcji lub że lekcja jest odwołana. Dyrektor, w miarę możliwości (nie zawsze jest to możliwe przy dwuzmianowości) organizuje zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają więc obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do zajęć. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian.
             Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.

W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadzi nieobecny Nauczyciel.


15.10.2018r. - 02.11.2018r. - p.Mahgdalen Tomaszewska (logopeda szkolny)
15.10.2018r. - 26.10.2018r.  - p. Katarzyna Goraj - Zębala
15.10.2018r. - 19.10.2018r.  - p. Halina Raziuk
15.10.2018r. - 23.10.2018r.  - p. Katarzyna Piskorz
16.10.2018r.   - p. Marta Wójcik
15.10.2018r. - 19.10.2018r.  - p. Elżbieta Durlak
18.10.2018r.   - wycieczka klasy 3a; p. R. Kwietniowska, p. A. Wędel;
18.10.2018r.   - p. Janusz Szewczyk;
19.10.2018r. - wycieczka klasy 3c; p. D.Wesołowska;
23.10.2018r. - wycieczka klasy 3b; p. D. Sala-Halota;
24.10.2018r. - wycieczka klas 6a, 6b; p. B. Majewska, p. P. Popiołek, p. R. Smołka, p. M. Ziobrowski;
26.10.2018r. - wycieczka klas 1c; i 1d; p. M. Pilch,, p. D. Spasiuk;
26.10.2018r. - wycieczka klas 2a, 2b, 2c, 2d ; p. Patrycja Badysiak, Magdalena Słota, Agnieszka Ksiązek, Barbara Wirecka;